Opis projektu

 

tytuł projektu:

 

 

 

 WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R W
FIRMIE BURY MASZYNY ROLNICZE
WOJCIECH BURY.

 

nazwa beneficjenta:

 

 

„BURY - MASZYNY ROLNICZE” –
WOJCIECH BURY

 

województwo:

 

łódzkie

 

powiat:

 

kutnowski

 

fundusz:

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

program:

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

działanie:

 

2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP

 

poddziałanie:

 

2.3.1. Innowacje w MŚP

 

dziedzina:

 

brak

 

wartość projektu:

 

7 257 000.00 zł

 

dofinansowanie z Unii Europejskiej:

 

2 655 000.00 zł

 

 

ocena:

 

 

sektor:

 

 

 

punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020Projekt polega na wdrożeniu w działalności gospodarczej wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę umożliwiających zaoferowanie na rynku docelowym o zasięgu międzynarodowym znacząco ulepszonego produktu w postaci nowej generacji opryskiwaczy polowych i sadowniczych stanowiących w istocie zautomatyzowane centra obróbcze upraw rolnych. Na podstawie własnej technologii opracowanej przez firmę wnioskodawcy uruchomiona zostanie produkcja zasadniczo zmienionego wyrobu z punktu widzenia rynku docelowego: opryskiwacza nowej generacji, który dla odbiorcy ostatecznego na rynku docelowym stanowić będzie nowy produkt o nowych, unikalnych własnościach funkcjonalno-użytkowych, którego potencjalnymi odbiorcami będą praktycznie wszyscy producenci roli używający w swojej pracy opryskiwaczy co dla Wnioskodawcy oznacza praktycznie nieograniczony rozmiar rynku docelowego. Projekt jest odpowiedzią na wyspecyfikowane i szczegółowo opisane we wniosku potrzeby Wnioskodawcy (przede wszystkim konieczność dywersyfikowania zakładu), a jego realizacja umożliwi wnioskodawcy wprowadzenie na rynek docelowy o zasięgu międzynarodowym produktu, który pozwoli na zbudowanie i utrzymanie w długim okresie czasu wyraźnej przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym w stosunku do czołowych firm (polskich i zagranicznych) o zasięgu światowym oferujących opryskiwacze i zdobycie pozycji znaczącego producenta takich maszyn w skali przynajmniej europejskiej.

 

 

W piątek 23.02.2018 roku nastąpiło otwarcie nowego obiektu o powierzchni ponad 2000 m2 zbudowanego na działce sąsiadującej z dotychczasowym zakładem. Nowa część zakładu Bury już za kilka dni stanie się nowoczesną montownią opryskiwaczy rolniczych. W wydzielonej części nowego budynku mieści się nowoczesny, w pełni zautomatyzowany magazyn części i podzespołów. Otwarcie hali było zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Tytuł projektu obejmował Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Bury Maszyny Rolnicze Wojciech Bury. Konkurs numer: RPLD.02.03.01-10-0065/16-00. Dzięki nowej powierzchni skróci się czas na realizację zamówień, jak i dostawę części zamiennych, a także usługi serwisowe. Przez przeniesienie montażu będzie można powiększyć sekcję spawalniczą, produkcję usprawnią nowe obrabiarki oraz inne nowoczesne maszyny. W magazynie stanęły olbrzymie automatyczne, w pełni skomputeryzowane regały. Stanowisko kontroli opryskiwaczy, zostało wyposażone w superprecyzyjny sprzęt pomiarowy renomowanych producentów. W piątkowej uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, władz samorządowych województwa łódzkiego, gminy i powiatu kutnowskiego, oraz łowickiego, izb rolniczych, krajowi i zagraniczni kontrahenci firmy, a także pracownicy firmy Bury. Jak z dumą zaznaczył właściciel, to dziś już trzypokoleniowa rodzinna firma, wstęgę do nowej hali przecięła wraz z nim wnuczka Anastazja. 


   
Dotacje 1
Dotacje Łodzkie